Telefon: 089 / 544 671 - 0

         |     Home     |     Kontakt     |     Impressum     |     Datenschutz     |     Portal     |     Sitemap     |     Fernwartung     |     Verein

SPENDE

Türkisch

 

 

Die InitiativGruppe – 
Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. Herkese açık – duyarlı– sosyal

 
IG 1971 de yabancı kökenli çocukların okul ve mesleki alanlarda, yerli çocuklarla aynı şansa sahip olabilmelerini sağlamak amacıyla duyarlı Münihliler tarafından kurulmuştur. Halen bugünde göçmenler, Alman okul ve meslek eğitimi sisteminde dezavantajlıdırlar.

IG farklı 13 projesinde, göçmen ve azınlıkların okulda ve meslekte eşit eğitim şansına sahip olabilmeleri, kendi kültürel kimliklerini koruma ve güçlendirebilmeleri için eşitsel ve sosyal aktiviteler sunmaktadır.

IG nin göçmenlere ve Almanlar‘a yönelik geniş ve çok yönlü programı şunları kapsamakta:Almanca kursları
  • ev ödevlerinde yardım
  • meslek eğitiminde yardım ve destekler
  • çocuk bakımı
  • gençlik faliyetleri
  • gençler için kollektif konutlar
  • girişimci gruplara yardım ve teşvik
Gönüllü yardımseverler IG nin temel amaçlarından biri ve hala da bagzı projelerin önemli bir bölümüdür. Gönüllü çalışanlar, çocuklara ve gençlere okul ve meslek eğitimi veya Almanca konusma sorunlarında, destek amaçli spor ve boş zamanlarıni değerlendirme aktiviteleri sunmanın yanısıra kamusal çalışmalarda, kültürel ve politik faliyetlerin düzenlemesine yardımcı olmaktadırlar.

IG’ de sunulan faaliyetler


Meslek eşitimi gören gençlere derslerinde yardım etmek amacıyla alınan önlemler (=ausbildungsbegleitende Hilfen, abH) – meslek eğitim süresince ögrenme zorlugu çeken ve sosyal alanlarda magdur düşen gençleri teşvik etmek amaciyla sunulmaktadır (Tel: 54 46 71 - 65 / -66 / -67).

Okul sistemi ve meslek eğitimi hakkında danışma ve bilgisayar kursları (=Bildungs- und Berufsinformation, Computerkurse, BBC) – Göçmen gençlerin mesleki yeteneklerini kalifiye düzeye getirmeleri, özellikle modern iletiıim tekniklerini tanımak ve öırenmek amacıyla sunulan etkinliklerdir.(Tel: 544671-29).

„Bunt kickt Gut“ – Kültürlerarasi diyalogu desteklemek amacıyla kurulan Münih amatör futbol ligi, bir inisiyatiftir. Hedefi, farklı kültür ve uluslardan gelen genç insanların bos zamanını dolu ve saglıklı geçirmelerini saglamak ve kültür alişverişinde bulunmalarını teşvik etmektir (510861-16).

Gönüllü çalışan insanlar tarafindan öğrencilere okul eğitiminde verilen destek (=Ehrenamtliche SchülerInnenförderung) – Yabanci kökenli çocuk ve gençlere Almanca dilini öıretmek ve ev ödevlerinde parasız destek vermektir. (544 671 - 23).

Veliler ile birlikte yapılan çalışmalar ve sunulan etkinlikler (=Elternarbeit) – Göçmen aile ve çocuklarına çocuk eğitimi ve okul alanında destek vermek, göçmen aileler, öıretmenler, eğitim ve sosyal kuruluşlarda çalışan elemanlar arasındaki kültürler arası diyalogu teıvik etmeyi amaçlar. Sunulan etkinlikler: eğitim alanında Türkçe ve Almanca danışma, velilere enformasyon ve tartııma akıamları, pedagog elemanlara seminerler ve dayanııma gruplarına refakat ve destek olarak sıralanabilir.(510861-35).

IG-Feuerwache, Münih Belediyesi‘ne ait IG çatısı altında bir sosyal kuruluştur – 6 ila 18 yaşında olan çocuk ve gençlere degişik egitsel etkinlikler sunmaktadır: Okul derslerine destek, ev ödevlerinde yardım, okul hayatından iş hayatına geçiş döneminde öğrencilere meslek seçiminde kolaylık saılayan ve teıvik eden faaliyetler, çocukların ve gençlerin boş zamanı aktif ve saglıklı bir şekilde değerlendirmeleri için geniş kapsamlı bir program sunmaktadır (510861-23/-24).

Okul ve meslek hayatında kadınlar (Frauen in Beruf und Schule, FIBS) – Uzun bir dönem aile yaşamını sürdürüp tekrar ya da ilk defa iş yaşamına atılmak isteyen kadınlara mesleki eğitim hakkında danışma ve meslek eğitim kursları verilmektedir. (544671-14/-28).

Frauenprojekt: Kadınlarprojesi Yabancı hanımların Almanya’daki yaşama uyum sağlamasına destek verme amacını güder. Farklı düzeylerdeki Almanca kurslarında aynı zamanda çocuk bakımının da sunulduıu bu projede, Almanca ve Türkçe okuma-yazma kursları da yer alır. Bunun yanısira sosyal pedagoglar tarafından danışmanlık, destek ve refakat projenin çalısma alanına girer. Kültürel ve saglıga yönelik etkinlikler de programlarında yer almaktadır.(089/544 671 -21)

Jugendarbeit/IG-Jugend: Gençlik Çalışmaları/ IG –Gençlik:Genç ziyaretçilere sosyal pedagog desteginde seminerler, yurt dışına geziler, yabancı dil ve müzik enstrümanları kursları (gitar ve baglama gibi) düzenlenir. Uygun fiyatlara öğrencilerin derslerine yardımcı olmak amacıyla özel ders olanakları sunulur. Bunun yanısıra Cuma Clup kapsamında konserler organize edilmektedir. (544 671 -71)

Jugendwohngemeinschaften: Gençler için kollektif konutlar § 13.3 KJHG (yasasına göre) gençlik sosyal çalısmaları: 18 ile 21 yas arasındaki okula giden veya meslek eğitimi yapan gençler bilgilendirilir, çizdikleri yolda kendi sorumluluklarını üstlenerek yaşamlarını düzene koymalarını sağlamak amacıyla refakat edilmekte ve destek verilmektedir.

Elterninitiative Netz für Kinder: Aile inisiyatifi Çocuk agı Kadınlar Projesi‘nde Almanca kurslarına katılan bayanların 2ile12 yas grubundaki çocuklarının bakımı bu çocuk yuvasında gerçeklestirilmektedir. (544 671 - 17)

Sprachkursprojekt: Dilkursları Projesi – Genç ve yetiskinler için aktif her düzeyde yogun (temel, orta ve yüksek basamak düzeylerinde) Almanca kursları, meslege yönelik ve sınavlara hazırlık kursları ve bunun yanısyra okuma yazma kurslary, dilbilgisi ve konversation kurslary verilmektedir.(54 4671-18)

Sozialpädagogische Lernhilfen: Sosyal Pedagojik öğrenime destegi
§ 13.1 SGB VIII yasasına göre ilköğretim kapsamındaki ana/temel/destek okullarındaki (Grund-/Haupt-/Förderschulen) öğrencilerin derslerine hazırlanırken yönlendirme ve destek, ögrenme tekniklerinin iletimi, derslerdeki eksiklerin giderilmesi, sözlü ve yazılılara hazırlık sosyal ve öğrenimle ilgili anahtar vasıfların hazırlanması, öğrenim ve kişisel sorunlarla ilgili danışmanlık, ana-babalara eğitim ve öğrenimle ilgili sorunlarda danıımanlık gibi hizmetler bu projenin hizmetleri arasındadır. (510861-21/22/27)

Buchaltungsservice Muhasebe servisi: sipariş üzerine ücret ve maas hesapları gibi kamu tarafından desteklenen dernek ve sosyal kuruluşlarin maliye muhasebesini üstlenmektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için www.initiativgruppe.de adresindeki internet sitemize konuk olabilir ya da 089/54467146 nolu numaralardan bizlere ulasabilirsiniz.

Initiativgruppe e.V. – Interkulturelle Begegnung und Bildung kamuyararına çalışan kayıtlı bir kurumdur. §75 nolu KJHG yasasi uyarınca tanınmış, bir gençlere yardım kurumudur ve (JugendhilfeTräger), herhangi bir birlige bağlı degildir, partiler üstüdür.IGè çalışmaları için yapılan resmi destek:
Landeshauptstadt München (Sozialreferat München, Stadtjugendamt, Referat für Arbeit und Wirtschaft), Regierung von Oberbayern./Bayer. Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Bundesagentur für Arbeit, Europäische Kommission

Kurumumuza baıııta bulunmak istemeniz halinde hesap numaralarımız:

IG-Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE09 3702 0500 0008 8227 02

IG, Berlin’deki „Deutschen Zentralinstituts für sozial Fragen (DZI)“ kurumundan baııı damgasını elde etmistir. DZI her yıl bütçe sonuçlarını ve özellikle baıııların, üye aidatlarının kullanımını denetler. Yapacağınız parasal desteklerin yasalara ve amaca uygun bir şekilde kurumun pedagojik ve sosyal amaçlarında kullanılacaıından emin olabilirsiniz.